Beslut om nya stadgar

STADGAR På medlemsmötet 22 november 2021 togs det slutliga beslutet om att bilda Björkö Samhälls- och Samverkansförening BSSF.  Då togs också de föreslagna stadgarna. Vill du ha stadgarna för en förändrad styrelseverksamhet, så hör av dig till Helena Larsson, mobil 0708-219424.