Välkommen till öppet hus!
Fördjupad översiktsplan för Björkö.

Rikard Sporre gör en övergripande presentation på plats Månd 20 feb. kl 17.00 samt Torsd 23 feb. kl 18.00.

https://ockero.se/ockero-utvecklas/fordjupad-oversiktsplan-for-bjorko

Övriga tider och fakta nedan:

Diskussion med Rikard och Anders
Feb 2023 inkl kartor

Läs mer i PDF-filen

Arbetsgrupperna för FÖP Björkö har sammanställt sitt arbete och är angelägna att alla berörda har möjlighet att reflektera och dela tankarna!

Ta del av sammanställningar nedan (PDF-filer):

Mobilitet sammanställning

Friluftsliv och natur

Identitet Bjorko

Rapport Barn o Aldre

Bebyggelsegruppen